+46 418 44 99 20
BCC FiberCell-papper

Produktionssystem för plantskolor

BCC har utvecklat en automatisk fyll- och sådd linje, som presterar utmärkta resultat år efter år. Detaljer på linjen förbättras och utvecklas ständigt efter kundspecifika krav samt teknisk utveckling, men huvuddragen i fyll- och såddlinjen förblir desamma.

BCC Multirow FiberCell-maskin

Frörensningsutrustning

BCC Plant the Planet tillverkar och levererar all utrustning som behövs för en effektiv och noggrann bearbetning och rensning av kottar, frön, frukter, bär och nötter. BCC strävar kontinuerligt efter att leverera användarvänlig och teknikavancerad utrustning.

FiberCell-hållare

Odlingssystem

Ett resultat av vår långa erfarenhet inom skogsbranschen är en omfattande portfölj av odlingskassetter, där var och en har specifika funktioner och egenskaper.

BCC Brick diskmaskin

Conniflex

Conniflex är det nya, effektiva och miljövänliga beläggningsskydd som skyddar skogsplantan mot angrepp av snytbaggen. Conniflex kan enkelt beskrivas som en skyddsväst av sand som appliceras på plantans stam och som flexibelt expanderar i takt med plantans tillväxt. Det specialutvecklade och vattenbaserade limmet används för att sanden skall fastna på stammen och skyddsbehandlingen avslutas därefter i torksystem för härdning av limmet.

BCC-Hantering av substrat

Pottiputki

Det mest effektiva verktyget för manuell plantering av olika storlekar av täckrotsodlade plantor..
Planteringen kan ske i en ergonomiskt korrekt position samtidigt som man behåller produktiviteten. Detta gör metoden både snabb och bekväm. BCC utvecklar också hållbar bärutrustning.

Bevattning

Blackout-system

BCC har utvecklat ett komplett mörkläggningssystem för behandling av plantor utomhus. Våra kunder har använt liknande system i över 20 år, ett system som kontinuerligt utvecklas. Systemet medger idag många olika alternativ för kunden. Systemet är konstruerat för effektiv mörkläggning av plantor, men är även lämpligt för frostskydd.

BCC sådd-&-sättning

Bevattningssystem

Rätt bevattning av plantorna under groningsprocessen är avgörande för tillväxt och överlevnad! BCC erbjuder kundanpassade bevattningssystem till både växthus och friland. Systemet designar vi utifrån behovet hos plantskolan, vilket kan röra sig om dimensioner, olika bevattningsfunktioner, typ av munstycke, gödslingsinjektorer etc.

Transplantering

Nursery in a Box

Att bygga upp och starta en täckrotsplantskola i avlägsna områden är ofta en komplicerad och långvarig process. Det innebär oftast relativt höga initiala investeringskostnader för kunden.

"NIB" är till för småskalig plantskoleverksamhet, där det inte krävs någon särskild hög grad av mekanisering, men som fokuserar på att producera högkvalitativa skogsplantor och sticklingar.. Nursery in a Box är ett särskilt bra alternativ på avlägsna platser där det är svårt att tillhandahålla material eller kvalitativ utrustning. Konceptet omfattar allt som krävs för att starta en fullt fungerande täckrotsplantskola på kort tid.

Integration av BCC-systemlinjer

Packning av plantor

BCCs packsystem används för packning av plantor i kartonger eller liknande typ av lådor. Designen är modulbaserad och kan anpassas för att hantera olika typer av odlingskrukor. Graden av mekanisering i våra lösningar varierar beroende på driftfaktorer och kundens ekonomi. Vi anpassar och justerar våra olika packlösningar för att passa våra kunders olika behov och krav.

BCC dibbler

Fibercell

BCC är din ultimata och kompletta partner för pappersbaserade odlingssystem. Vi utvecklar, producerar, levererar, installerar och servar skräddarsydda helhetslösningar eller standardiserade maskiner för odling av alla typer av grödor i FiberCell-systemet över hela världen.