+46 418 44 99 20

Bevattnings system

Rätt bevattning av plantorna under groningsprocessen är avgörande för tillväxt och överlevnad! BCC erbjuder kundanpassade bevattningssystem till både växthus och friland. Systemet designar vi utifrån behovet hos plantskolan, vilket kan röra sig om dimensioner, olika bevattningsfunktioner, typ av munstycke, gödslingsinjektorer etc.

Bevattningsramper för växthus

Den BCC växthus bevattning Booms uppfylla kraven vatten ansökan för container skogs Plant samtidigt som den garanterar flexibel och tillförlitlig funktion.

Bevattningsbommar för friland

Den hemlighållande område Booms uppfylla vatten ansökan krav för container Forest plantskolor samtidigt som den garanterar en flexibel och tillförlitlig funktion.