+46 418 44 99 20

Plantskoleutrustning

BCC har utvecklat en automatisk fyll- och sådd linje, som presterar utmärkta resultat år efter år. Detaljer på linjen förbättras och utvecklas ständigt efter kundspecifika krav samt teknisk utveckling, men huvuddragen i fyll- och såddlinjen förblir desamma.

Plantskola produktion-sats mixer
Torv mixer

För att uppnå ett optimalt substrat för täckrotsodlade plantor blandas både organiska och oorganiska komponenter samman i BCCs mixer.

Plantskola produktion-dibbler
Gropgörare

BCCs Dibbler (gropgörare) skapar en grop i torven som säkerställer att fröet stannar kvar i mitten av cellen efter sådd.

Flexi Fyllare

Optimal fyllning och kompaktering är av högsta vikt för att det skall bildas rötter, för grobarheten och därmed för ett väl utvecklat rotsystem.

Precisionssåmaskin

Högsta möjliga noggrannhet i såddprocessen kan uppnås med BCC precisionssåmaskin. Plantskolor som använder såmaskinen kan komma upp i 98% noggrannhet.

Täckmatare

För att skapa ett svalt och fuktigt mikro-klimat som bidrar till groning av fröet täcker man det med ett lager av material, t.ex. perlit, efter såddprocessen.

Vattentunnel

BCCs vattentunnel är flexibel, robust och uppfyller alla krav för den inledande bevattningen efter såddprocessen.

Kruktvätt

BCCs tvättlinje består av två delar. En högtrycksenhet för mekanisk rengöring och en varmvattenenhet för termisk desinfektion.

Nedstaplare

BCCs nedstaplare separerar automatiskt staplade krukor till enskilda enheter och matar ut dem på ett inmatningsband till fyll- och såddlinjen.