+46 418 44 99 20

CONNIFLEX

Conniflex är det nya, effektiva och miljövänliga beläggningsskydd som skyddar skogsplantan mot angrepp av snytbaggen. Conniflex kan enkelt beskrivas som en skyddsväst av sand som appliceras på plantans stam och som flexibelt expanderar i takt med plantans tillväxt. Det specialutvecklade och vattenbaserade limmet används för att sanden skall fastna på stammen och skyddsbehandlingen avslutas därefter i torksystem för härdning av limmet.

Specifikationer

Conniflex behandlingslinje.

Limenhet

– Anpassad för Hydrofix
– Automatisk inmatning av odlinskassetter
– Individuell tillsättning av vatten
– Individuell delning av plantor, i steg
– Individuellt limapplikation genom limmunstycken
– Limpump
– Anpassad vibratorplatta för att lim ska fördelas jämnt längs stjälken
– Uppvärmt skåp anpassad för 1000-liters limbehållare
– Automatisk transport av odlingskassett från limenhet till sandenhet
– Ram i rostfritt stål
– 6 odlingskrukor kan hanteras på en minut

Sandningsenhet

– 6 odlingskrukor kan hanteras på en minut
– Automatisk inmatning av odlinskassetter
– Automatisk transport av sand från storsäck till applikationspositionen
– 4 odlingskassetter behandlas samtidigt. Två kassetter lutas åt höger och två kassetter till vänster. Båda sidorna av kassetterns behandlas.
– Sandapplikation med luftknivar som försiktigt blåser de fina sandkornen på stammen.
– Retur- och filtersystem för återanvändning av sand
– Filter systemet sortera bort våt sand, barr och andra partiklar
– Automatisk transport av odlingskruka från sandmodul till torkmodulerna

Torkenhet

– Torkprocess 30-40minuter
– Fyra torkmoduler
– Odlingskrukor transporteras genom torksystemet på transportband. Hastigheten på varje band kan justeras individuellt.
– Varje torkmodul har tre nivåer
– Individuellt fläkt- och värmesystem i varje torkmodul
– Luft forceras genom plantorna för att uppnå ett jämnt resultat.
– Transporteras automatiskt mellan torknivåerna.
– När plantorna kommer ut ur systemet transporteras de automatiskt till ett vattenbad.