+46 418 44 99 20
BCC:s strategi för hållbar utveckling

Plant the Planet – vår hållbarhetsstrategi

För oss är det av yttersta vikt att bedriva vår verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi vill hjälpa till att se till att vår planet erbjuder en säker och hälsosam livsmiljö för kommande generationer.

Våra långsiktiga prestationer som företag är nära kopplade till hållbara standarder och policyer för aktiviteter som inköp, tillverkning, produktutveckling och resor. Plant the Planet – Vår hållbarhetsstrategi innehåller alla kärnvärden som delas på BCC och ingår i vårt dagliga arbete. Genom att följa dessa riktlinjer och ha antagit ett hållbart tänkesätt i hela vår personal ser vi till att de produkter och tjänster vi erbjuder ger en bättre livsmiljö över hela vår planet. Vi är stolta över att ha levererat anläggningar för växtproduktion på alla kontinenter i världen som producerar över 4 miljarder skogsträd per år. Tillsammans planterar vi planeten!

BCC:s strategi för hållbar utveckling

Vi tar ansvar
Som världsledande inom att tillhandahålla maskiner för odling av nya träd är vi stolta över att minimera vårt koldioxidavtryck på alla möjliga sätt. Cirkularitet är en nyckelfaktor för att uppnå dessa mål. BCC använder endast återvunnet plastmaterial av hög kvalitet i alla växande behållare. Vi minimerar resandet genom videokonferenser. Företagsägda fordon elektrifieras och drivs med solproducerad el från företagets eget solpanelsystem. Vi förstår att det bara är genom ett ansvarsfullt sätt att agera nu som vi kan bidra till att förändra framtiden.

Säkerhet först
Säkerhet för våra medarbetare är nyckeln. Genom en process som säkerställer kontinuerlig förbättrad arbetarsäkerhet minimerar vi risken för arbetsrelaterade tillbud och olyckor. Personalen vid BCC genomgår repetitionsutbildning i livräddande åtgärder, såsom hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Vi har en vision om noll arbetsrelaterade olyckor.

engagemang
BCC har en mycket motiverad och engagerad personal med lång erfarenhet och tillräcklig utbildningsbakgrund inom olika områden. Detta säkerställer en marknadsledande roll i vår bransch och hjälper till att ge våra kunder skräddarsydda toppmoderna lösningar för hållbar växtproduktion. Utbildningsprogram, partnerskap med universitet, organisationer och en nära dialog med våra kunder säkerställer en kontinuerlig inlärningsprocess inom organisationen. BCC erbjuder en mycket motiverande arbetsmiljö där kundens behov alltid står i fokus.

Ansvarsfulla inköp
Vår leverantörskedja övervakas noggrant och alla leverantörer måste gå igenom en grundlig kvalificeringsprocess för att säkerställa att de förutsättningar som BCC sätter upp uppfylls. Detta bidrar till att säkerställa att våra leverantörer har effektiva, säkra och hållbara metoder för tillverkning och tillhandahållande av tjänster, vilket gör dem till en viktig tillgång för oss och ger deras arbetstagare en säker arbetsmiljö.

Uppförandekod
BCC:s uppförandekod fungerar som en ledande stjärna för alla på BCC. Det ger riktlinjer för hur vi interagerar både externt och inom företaget. Detta tillsammans med en stark kultur inom företaget säkerställer att vi når våra högt fastställda mål för sociala, miljömässiga och kvalitetsnormer.

Vi är en del av det ansvarsfulla skogsbruket!

FSC™ är en global ideell organisation och skriver på sin hemsida att de "sätter normerna för vad som är ett ansvarsfullt skogsbruk, både miljömässigt och socialt". BCC Plant the Planet är stolta över att vara en del av detta!