+46 418 44 99 20

Spisa smaker (Sverige):

Spisa Smaker i Sverige reducerar sin användning av plast.

Spisa Smaker AB är ett av de största företagen i Europa som odlar färska ekologiska örter i krukor. Sedan 2019 har företaget gradvis fasat ut och ersatt plastkrukorna med FiberCell-papper. Detta är i linje med företagets miljöansvar att minska sitt koldioxidavtryck och går hand i hand med deras vision om ständiga förbättringar.

- "Vi arbetar ständigt för att hitta nya smarta innovativa lösningar för att möta kraven på marknaden. Men det är också viktigt ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv", säger Mattias Thene, marknadschef på Spisa Smaker AB.

Tillsammans med Spisa har vi utvecklat en speciell FiberCell-sort inom vår familj av biobaserade papper. Detta papper är optimerat för örter och sallad och det bryts ner i korrelation med växtens egen rotutveckling. Tekniken används för närvarande vid 3 av Spisas 4 svenska anläggningar och ger en total plastbesparing på över 170 ton per år.

Förutom att den nya fibercellen använder mindre plast odlas den också i en nyutvecklad typ av hållare, vilket innebär att Spisa kan odla 40 % fler plantor på samma yta. Det ger också stora ekonomiska och miljömässiga fördelar.

- "Vi är nöjda och vår resa fortsätter mot en 100 % plastfri odling av gräs", fortsätter Mattias.

Vi på BCC och Fibercell är glada att vara en del av denna resa!

Information om biobaserat papper:
Vår familj av Bio Based-papper kombinerar olika biobaserade fibrer för att skapa en miljövänlig produkt med den nedbrytningstid som kunden önskar. Detta är ett papper med ett brett utbud. Det används för förökning av en mängd olika grödor.

FAKTA

Plats: Lorem Ipsum är helt enkelt dummy.

Information: Text om tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens standardtext ända sedan 1500-talet, då en okänd tryckare tog en typsnittsgalley och förvrängde den för att skapa en typografi.