+46 418 44 99 20
BCC Vård Kalimantan

BCC Vård av kunder i Kalimantan

 

Den första BCC-tvätt-, fyllnings- och såddlinjen i Kalimantan installerades 2014. Sedan dess har BCC installerat ytterligare 5 produktionslinjer för olika kunder i östra och norra Kalimantan. Några av plantskolorna ligger i mycket avlägsna områden i Kalimantan, med upp till 14 timmars resa med 4WD-fordon på oförlåtande vägar för att nå dessa platser.

För att säkerställa att dessa utrustningslinjer hålls i gott skick efter flera års användning har våra Kalimantan-kunder alla registrerat sig för BCC CARE-programmet sedan 2019.

BCC Indonesia Technical team besöker regelbundet varje plantskola – antalet besök årligen beror på vilken supportnivå kunden registrerade sig för. Under dessa besök kommer våra tekniker att:

• göra en noggrann kontroll av alla maskinfunktioner,
• diagnostisera eventuella fel eller fel,
• kontrollera om det finns slit- och sönderslitande föremål för att ge kunden en tidig varning om delar som behöver bytas ut,
• genomföra repetitionsutbildning till personal och maskinoperatörer,
• kontrollera reservdelstillgängligheten och upprätta en rekommenderad förteckning över de delar som krävs eller för att fylla på lagren,
• utarbeta en utvärderingsrapport för ledningen.

BCC CARE-programmet erbjuder också våra kunder förmånliga priser på reservdelar och prioriterat stöd för uppgraderingar, expansion eller rekonditionering av utrustningslinjer.
Genom BCC CARE-programmet får kunderna maximal avkastning på BCC-utrustningen de investerat i.

För mer information om BCC CARE-programmet, besök:

BCC efter försäljning & service


BCC AB |   Profilgatan 15 |   SE-261 35 Landskrona |   Sverige |   Tel: +46 418 44 99 20 |   Fax: +46 418 44 99 22 |   bcc@bccab.com