+46 418 44 99 20

Med stöd och hjälp av Primehort Distributors försåg vi Leithfield, en nyzeeländsk skogsodlare, med ett odlingssystem för att föröka 2,5 miljoner Pinus radiata-plantor per år. Systemet omfattade Plantek 64FD-brickor, bevattningsbommar för yttre hållplats och T-skena-bänkar.

T-skena-bänksystemet och bevattningsbommarna installerades av Primehort med fjärrsupport från Sverige.

Kontakta BCC om du behöver hjälp med din skogsplantskola!