+46 418 44 99 20

Vi samarbetar gärna med kunder och odlare som är engagerade i sin uppgift att producera bästa möjliga plantor för både återbeskogning och beskogning.

Det här är Egidijus Kaluina, plantskolechef på den litauiska statsskogens plantskola i Panevezys. Egidijus är engagerad i att se till att kvaliteten är det viktigaste när han inför nya förökningsmetoder.
teknik.

Panevezys plantskola har ett stort antal olika trädslag, inklusive barrträd och lövträd.

Säsongen har precis börjat. Här visar Egidijus granplantor som förökats i BCC Growing Trays under 2022.

Plantorna är nu redo att planteras!

Granplantor förökade i BCC Growing-containrar.

Granplantor förökade i HIKO V-120ss